10 dấu hiệu nhận biết một thương hiệu đang tụt dốc

http://www.dna.com.vn/wp-content/uploads/2017/07/200111-brand-failure.png

Thật không dễ để nhận ra những sai lầm của các nhà sản xuất và tiếp thị trong việc đầu tư cho thương hiệu của mình theo cách thường làm. Dướci đây là 10 dấu hiệu nhận biết một thương hiệu đang tụt dốc. 

 


Bạn biết thương hiệu của mình có vấn đề khi…

1.     Khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng đều phản ứng tiêu cực khi nhắc đến thương hiệu của bạn.

2.     Nhân viên không tin vào thông điệp quảng bá thương hiệu.

3.     Nhân viên không còn hào hứng hay nhất trí về điều gì tạo nên sự khác biệt của thương hiệu.

4.     Thị phần giảm dần.

5.     Cả đối thủ cạnh tranh cũng không buồn nhắc đến bạn.

6.     Và báo chí cũng thế.

7.     CEO không có tầm nhìn xa rộng về công ty và thương hiệu. Những gì họ quan tâm chỉ là mục tiêu tài chính.

8.     Những nhà lãnh đạo thôi không “ăn, ngủ, và sống cùng thương hiệu”.

9.     Nhân tài lần lượt ra đi.

10.  Và cuối cùng, cả khách hàng trung thành cũng quay lưng với thương hiệu.

DNA Branding – www.dna.com.vn

Tham khảo nguồn từ Brand Strategy 

Bài viết khác