12 logo ấn tượng nhất sau khi doanh nghiệp sát nhập

http://www.dna.com.vn/wp-content/uploads/2017/07/060610-merge.jpg

Một thiết kế logo là sự thể hiện của hệ thống nhận diện thương hiệu của một doanh nghiệp. Đó là lý do tại sao mà khi có một sự sát nhập, doanh nghiệp thường cần có một logo mới.


Nhưng sáp nhập thiết kế logo của hai thương hiệu doanh nghiệp không dễ dàng gì. Logo của công ty mới sát nhập phải thể hiện được những điểm khác biệt của doanh nghiệp mới. Chúng ta có thể tha khảo 12 trường hợp thiết kế logo ấn tượng nhất sau khi hai doanh nghiệp sát nhập.

1. Commerzbank Merger with Dresdner Bank:

Commerzbank, định chế tài chính lớn thứ 2 của Đức, sáp nhập với ngân hàng Dresdner. Logo mới là sự kết hợp được biểu tự Commerzbank và biểu tượng “hình tam giác ribbon” màu vàng của Dresdner.

2. Citigroup:

Citigroup là tp đoàn dch v tài chính hàng đu ca M. Citygroup được hình thành qua s sát nhp ca Citicorp và Traveler Group năm 1998.

3. Regions-Union Planters:

S sát nhp ca hai tp đoàn Regions Financial Corp và Union Planters Corp đã m ra mt hình nh logo mi là s kết hp gia 2 hình nh logo trước đây, bao gm thương hiu là Regions màu xanh gn kết biu tượng ba chiếc lá ca Union.

4. Unnim

Unnim được hình thành qua cuc sát nhp ca 4 ngân hàng nh Tây Ban Nha là Caixa Terrassa, Caixa Girona, Caixa Sabadell và Caixa Manlleu.

5. ExxonMobil

ExxonMobil, tp đoàn du ha hang đu ca M được thành lp ngày 30 tháng 11 năm 1999 qua s sát nhp ca Exxon và Mobil.

6. Glaxo Smithkline:

Glaxo Smithkline, thường được biết đến vi tên gi GSK, được hình thành năm 2000 t s sát nhp ca GlaxoWellcome và SmithKline Beecham.

7. Century Link:

Century Link là s sát nhp ca 2 công ty vin thông, CenturyTel và Embarq. Logo mi là s kết hp thông minh gia các yếu t ca 2 logo cũ ca 2 tp đoàn.

8. J P Morgan Chase:

J.P Morgan được thành lp năm 2000 khi Chase Manhattan Corporation sát nhp vi J.P. Morgan & Co.

9. HBOS

HBOS ra đời năm 2001 qua sự sát nhập của Halifax và Ngân hàng Hoàng Gia Scotland. Logo HBOS là s kết hp gia các đc tính ca c hai logo cũ.

10. Chevron

Tp đoàn Chevron hot đng trong lĩnh vc năng lượng, được hình thành qua s sát nhp ca Standard Oil of California và Gulf Oil năm 1984. Logo Chevron được thiết kế vi hình dng tương t như Standard Oil of California nhưng thay đi màu sc.

11. Towers Watson

Towers Watson là kết qu ca s sát nhp gia Watson Wyatt Worldwide và Towers Perrin. Interbrand là đơn v thiết kế logo mi này.

12. Tata Docomo

Tp đoàn ln hàng đu n Đ là Tata liên kết vi tp đoàn vin thông hàng đu ca Nht là NTT Docomo đ to nên công ty cung cp dch v di đng ti n Đ vi tên gi là Tata DOCOMO.

DNA Branding – www.dna.com.vn