28 thiết kế logo sáng tạo từ dấu chấm

http://www.dna.com.vn/wp-content/uploads/2017/07/060610punch-logo.jpg

Trong thiết kế logo,  dấu chấm thường bị bỏ qua và không được sử dụng nhiều trong thiết kế logo. Tuy nhiên, với bộ sưu tập 28 logo này sẽ làm bạn ngạc nhiên với việc sử dụng rất sáng tạo của dấu chấm để tạo ra sự khác biệt và nổi bật của logo. 


 

 

DNA Branding – www.dna.com.vn (theo logobog)