28 ý tưởng thiết kế logo thể hiện sự chuyển động

http://www.dna.com.vn/wp-content/uploads/2017/07/210411-logo-on-action.jpg

Mặc dù về khái niệm hình ảnh thì logo là một hình ảnh tĩnh hay là một biểu tượng tượng trưng cho một doanh nghiệp. Tuy nhiên về khía cạnh ứng dụng thực tế thì logo lại có thể tạo nên những hành động và phản ứng có lợi của khách hàng đến với doanh nghiệp. 


Khi logo của doanh nghiệp  sẽ ảnh hưởng đến hành vi của khách hàng, điều này sẽ là thử thách lớn trong việc thiết kế ra một hệ thống nhận diện nhằm thúc đẩy những phản ứng có lợi của khách hàng đến với doanh nghiệp.

Một trong rất nhiều ý tưởng mới lạ của các nhà thiết kế là thể hiện sự chuyển động hay các hành động ẩn chứa trong logo. Logo với hình ảnh chuyển động thể hiện sự năng động hoặc sự phát triển của một doanh nghiệp. Hơn thế nữa, các logo này còn chuyển tải đến thông điệp là doanh nghiệp đang thay đổi một cách toàn diện.

Dưới đây là 28 ý tưởng logo thể hiện sự chuyển động để các bạn tham khảo:

DNA Branding - www.dna.com.vn

Theo Logoblog