40 logo không gian âm nổi tiếng - kỹ thuật thiết kế logo đặc biệt

http://www.dna.com.vn/wp-content/uploads/2017/07/290610-negative-logo-14.jpg

Kỹ thuật thiết kế không gian âm có lẽ không còn xa lạ trong giới thiết kế logo ngày nay. Kỹ thuật này rất phức tạp nhưng nếu thực hiện tốt, sẽ tạo ra các logo cực kỳ ấn tượng. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức một số logo đẹp  thuộc thể loại này. 


 

Nguồn: Nora Reed - Logo Blog

Biên dịch: Nguyễn Thanh Hồng Ân – DNA Branding – www.dna.com.vn