Ảnh ảo trên đường phố

http://www.dna.com.vn/wp-content/uploads/2017/07/290610-streetwalk.jpg

Ảnh lề đường thường là do các nghệ sĩ sơn phếch lên các không gian công cộng. Thể loại này đã xuất hiện ở Châu Âu từ thế kỷ 16 với những bức vẽ về tôn giáo trong các lễ hội. Sau đây là các bức vẽ ảnh ảo 3D rất nổi tiếng của Julian Beever và Kurt Wenner. 


Đây là bức vẽ về chai Coca – Cola kiểu cũ. Bức vẽ rất ấn tượng nhưng phần quan trọng nhất là logo lại hơi bị choá.

Đây là bức vẽ quảng cáo cho Sony.

Tất cả phụ thuộc vào góc độ bạn quan sát. Nhìn ở góc độ sai, hình ảnh sẽ không xuất hiện.

 

 

 

Tác phẩm về  Batman và Spideman có lẽ là công trình sáng tạo nhất  đã được tạo ra. Các hình ảnh này sẽ làm bạn đứng tim và không thể tin được. 

 

 

 

 

Nguồn: Nora Reed - Logo Blog

Biên dịch: Nguyễn Thanh Hồng Ân – DNA Branding – www.dna.com.vn