Bộ sưu tập 25 logo đơn giản mà sáng tạo

http://www.dna.com.vn/wp-content/uploads/2017/07/120811-creative-logo.jpg

Một logo sáng tạo không chỉ tạo được sự nhận biết của thương hiệu mà còn đóng góp cho sự thành công của một doanh nghiệp. Logo ảnh hưởng rất nhiều trong việc cảm nhận và đánh giá khách hàng về một doanh nghiệp. 


Logo là thành phần chính trong việc sáng tạo hệ thống nhận diện để tạo sự chuẩn hóa nhất quan của một thương hiệu. Thiết kế được một logo ấn tượng và sáng tạo là một nhiệm vụ khá khó khăn. Thông thường các nhà thiết kế cần tham khảo nhiều phong cách thiết kế khác nhau để tạo cảm hứng sáng tạo.

Dưới đây là bộ sưu tập 25 logo sáng tạo để tạo cảm hứng cho bạn:

 

DNA Branding – www.dna.com.vn

Tham khảo Company Logo