Học hỏi từ cách thiết kế logo của 50 thương hiệu hàng đầu thế giới

http://www.dna.com.vn/wp-content/uploads/2017/07/210810-logo-sketching.jpg

Các thương hiệu hàng đầu luôn sở hữu những logo ấn tượng, việc phân tích 50 logo của các thương hiệu hàng đầu sẽ giúp chúng ta học hỏi được rất nhiều trong việc ứng dụng thiết kế logo cho một doanh nghiệp.


Các phân tích sau dựa trên con số tỷ lệ phần trăm thể hiện trong 50 logo này.

- Tên không mô tả các sản phẩm bán ra (94%) (ví dụ trong nhiều trường hợp một logo được sử dụng để xác định một công ty, chứ không phải mô tả những gì mà công ty bán).

-  Slogan không đi kèm theo các biểu tượng (90%)

- Phông chữ gọn gàng và đơn giản (84%)

- Việc thiết kế logo sử dụng một màu duy nhất (74%) (trắng và đen không được tính là một màu sắc)

- Việc thiết kế logo chỉ sử dụng biểu tự mà không có biểu tượng (74%)

-  Thiết kế logo là một tên làm từ chữ viết tắt (72%)

- Logo có hình chữ nhật (66%)

- Logo được thiết kế chỉ từ 1 chữ (62%)

- Việc thiết kế logo bao gồm các biểu tượng thương hiệu (54%) và được đặt trong góc trên bên phải (48%)

-  Tên thương hiệu từ 6 ký tự trở xuống (52%)

- Tên thương hiệu được thiết kế từ cả chữ in hoa và chữ thường (44%) (không bao gồm những từ viết tắt)

- Tên thương hiệu nằm trên nền màu (52%)

- Tên thương hiệu gồm 3 âm tiết (44%)

- Màu xanh là màu chủ đạo (40%)

Nguồn Logo Designer Blog

Tổng hợp DNA Branding – www.dna.com.vn