Nghệ thuật thiết kế logo ẩn các con số

http://www.dna.com.vn/wp-content/uploads/2017/07/200111-number-logo.jpg

Một logo càng dễ nhớ khi được thiết kế một cách sáng tạo và hấp dẫn. Các con số và chữ số khi sử dụng trong thiết kế logo sẽ cho phép người thiết kế có nhiều cơ hội hơn để sáng tạo.


Ví dụ, nếu bạn quay số “2” sang bên phải thì sẽ tạo thành chữ “N”. Tương tự, nếu quay số “3” sẽ tạo nên chữ “M”. Dưới đây là một số thiết kế sáng tạo của logo có ẩn chứa con số sẽ tạo cho người xem những bất ngờ thú vị.

 

DNA Branding – www.dna.com.vn

Tham khảo Nora Reed – Logo Blog