Quảng bá logo trên màn hình máy tính

http://www.dna.com.vn/wp-content/uploads/2017/07/060610-adidas.jpg

Các logo xuất hiện ở khắp mọi nơi cho dù chúng ta có nhận thấy hay không và thiết kế logo trên màn hình desktop của máy tính (wallpaper) là một công cụ hữu hiệu để quảng bá. Khi bạn thích một sản phẩm nào thì thường sẽ thích đặt logo của nó trên màn hình máy tính. 


Nhiều khi ta còn thấy logo trên các thiết bị nghe nhạc như Ipod, hoặc các loại máy mp3 khác, đây là một trường hợp khác sử dụng logo như hình nền. Quả thật đây là một hình thức quảng cáo hết sức tiết kiệm cho các doanh nghiệp. Tất cả những gì họ cần làm là thiết kế ra các wallpaper đẹp và lưu trên mạng để mọi người download.

 DNA Branding – www.dna.com.vn (theo logobog)

 

Apple Logo Wallpaper

Firefox Logo Wallpaper

Digg Wallpaper

Wordpress Logo Wallpaper

Twitter Wallpaper

Windows Logo Wallpaper

Ford Logo Wallpaper

Harley-Davidson Logo Wallpaper

Dodge Charger Wallpaper

Adidas Logo Wallpaper

Halo Logo Wallpaper

Transformers logo Wallpaper

Obama Wallpaper

Heroes Logo Wallpaper