Quảng cáo logo một cách sáng tạo

http://www.dna.com.vn/wp-content/uploads/2017/07/070610creativeadvertising.jpg

Logo và quảng cáo cùng kết hợp để khuyếch trương hình ảnh sản phẩm và dịch vụ. Thỉnh thoảng, chỉ cần một chút sáng tạo là có thể tạo những hiệu quả bất ngờ qua việc gắn liền quảng cáo với các tình huống sinh hoạt hàng ngày. 


Nếu quảng cáo được thực hiện tốt, nó sẽ thu hút sự chú ý của khách hàng và hướng khách hàng đến sự lựa chọn sản phẩm của doanh nghiệp. Với một môi trường đầy cạnh tranh như hiện này, sáng tạo trong quảng cáo là một tiêu chí bắt buột. Sự sáng tạo trong thể hiện logo cũng là một cách quảng bá và nâng tầm thương hiệu.

 

DNA Branding – www.dna.com.vn (theo logobog)