Sự "tiến hóa" logo của các thương hiệu nổi tiếng

http://www.dna.com.vn/wp-content/uploads/2017/07/120614-logo-evolution.jpg

Logo là thứ rất quan trọng với tất cả các công ty. Nó đại diện cho mục tiêu kinh doanh của công ty và đóng vai trò then chốt trong việc giao tiếp với khác hàng mục tiêu. Nhiều thương hiệu của công ty thay đổi logo của mình theo thời gian để bắt kịp với sự thay đổi trong kinh doanh của họ. 


Tiến hóa là một quá trình của sự thay đổi hay phát triển. nó chính là lúc một phiên bản sản phẩm mới tốt hơn ra đời. Ở đây, chúng tôi trình bày quá trình tiến hóa của logo/lịch sử của logo của 25 công ty hàng đầu để quý độc giả tham khảo. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng một số các logo nổi tiếng nhất cùng với sự tiến hóa/lịch sử của chúng. 

APPLE 

BUICK 

AUDI 

CHEVROLET 

FIAT 

FORD 

IBM 

KODAK 

MAZDA 

MERCEDES 

OPEL 

PEPSI 

PEUGEOT

RENAULT 

SHELL 

SKODA 

STARBUCKS 

VOLKSWAGEN  

XEROX 

YAMAHA 

DNA Branding - www.dna.com.vn

Tham khảo nguồn Webneel