Thiết kế logo: Biến ký tự thành hình ảnh

http://www.dna.com.vn/wp-content/uploads/2017/07/250512-logo-word-as-image-11.jpg

Người ta thường cho rằng hình ảnh có thể chuyển tải muôn lời muốn nói, nhưng với Ji Lee – Giám đốc sáng tạo của Google Creative Lab, thì bản thân mỗi từ ngữ chính là một hình ảnh. 


Trong tác phẩm nổi tiếng “Word As Image”, Ji Lee mô tả cách “biến hóa” một từ đơn giản thành biểu tượng ý nghĩa. Ví dụ, từ “robbery” (vụ cướp của) có thể được “vẽ” thành hiện trường vụ cướp của đúng nghĩa, với ký tự E là “tên cướp” giương thanh súng hình chữ “r” vào “nạn nhân” Y đang giơ tay đầu hàng. Ý tưởng này được thể hiện sinh động trong hơn 200 hình ảnh trong quyển sách độc đáo của ông.

Dưới đây là 20 ví dụ điển hình trích từ “Word As Image”.

DNA Branding – www.dna.com.vn

Tham khảo Logoblog