Thử tài bạn qua việc đoán logo

http://www.dna.com.vn/wp-content/uploads/2017/07/030111-logoguess.jpg

Các thương hiệu thành công được xây dựng dựa trên hình ảnh logo dễ nhớ. Thông thường, các logo này đều có một điểm nhấn giúp hình ảnh thương hiệu khác biệt và giúp mọi người dễ nhớ hơn. Chẳng hạn, khi bạn nhìn thấy hình ảnh mũi tên ở giữa chữ E và X thì sẽ liên tưởng đến ngay logo Fedex.


Không phải logo nào cũng có thể đoán ra được khi nhìn thấy một điểm nhấn, chỉ một số logo xuất sắc mới làm được điều này. Dưới đây là 20 logo xuất sắc, bạn hãy nhìn một phần biểu tượng và thử đoán xem đây là các thương hiệu nào nhé.

 Kết quả dự đoán của DNA Branding: 

1. Audi

2. Amazon


3.Myspace


4.CocaCola


5.Blackberry

6. Caterpillar

7.Disney


8.Dove

9. GAP

10. Argos

11. Pepsi

12. STUMBLEUPON.COM

13.Toyota


14.Samsung


15. Vodafone

16. Yellowpages

17.Virgin


18.Wikipedia

19. Mastercard

20.Kellogs

DNA Branding –www.dna.com.vn

Tham khảo Logoblog