Thương hiệu hàng đầu: Logo qua các thời kỳ

http://www.dna.com.vn/wp-content/uploads/2017/07/300811-thay-doi-logo.jpg

Mọi thứ đều thay đổi theo thời gian và Logo cũng không nằm ngoài quy luật. Sự thay đổi trong logo thể hiện sự đánh giá lại các giá trị của công ty và phản ảnh những thay đổi trong thị trường mà doanh nghiệp đang hoạt động.


Một logo có thể thay đổi nhiều lần trong suốt vòng đời của công ty sở hữu nó, đặc biệt là công ty lâu năm. Có rất nhiều lý do để thay đổi logo như làm mới lại thương hiệu, thay đổi logo theo sứ mạng và chiến lược mới của doanh nghiệp… Đặc điểm chung của các logo được thiết kế lại là sự hiện đại hơn, đơn giản và tinh tế hơn.

Sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự thay đổi của logo của 20 thương hiệu nổi tiếng.

VW logo 

 

Shell logo

 

Boeing logo 

 

GE logo

 

SAAB logo 

 

Mazda logo

 

Mercedes logo

 

Kodak logo

 

Nokia logo

 

IBM logo

 

Peugeot logo

 

Pepsi logo

 

Starbucks logo

Audi logo

 

Fiat logo

 

Nestle logo

 

Apple logo 

 

Ford logo

 

BMW logo

 

Renault logo

 

DNA Branding-www.dna.com.vn