Thương hiệu nổi tiếng: Logo trừu tượng và trực quan

http://www.dna.com.vn/wp-content/uploads/2017/07/020611-logo-truu-tuong.jpg

Tạo sao thương hiệu Apple lại không bán táo? Tại sao logo Puma mà lại không kinh doanh liên quan đến con báo? Hoặc Google có nghĩa là gì? Có rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu mỗi khi bạn thấy cách thiết kế logo hay đặt tên của các thương hiệu hàng đầu thế giới.


Một câu hỏi luôn tạo ra nhiều tranh luận là liệu logo của một công ty có cần thể hiện được lĩnh vực kinh doanh của mình?

Có một thời, hầu hết mọi logo đều mô tả lĩnh vực kinh doanh hay cách đặt tên thương hiệu cũng nói lên điều này. Với sự phát triển của thương hiệu và nhận thức của người tiêu dùng, việc đặt tên thương hiệu không nhất thiết chỉ mô tả lĩnh vực kinh doanh mà có thể là một tên trừu tượng. Việc thiết kế logo không phải có một cách duy nhất là thể hiện lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp.

Khởi nguồn của việc đặt tên hay thiết kế logo của các thương hiệu lớn luôn chứa đựng một bề dày lịch sử và chiến lược dài hạn. Bạn hãy so sánh 30 thương hiệu nổi tiếng đi theo hai trường phái khác nhau là “trừu tượng” và trực quan:

DNA Branding – www.dna.com.vn

Tham khảo Logo Blog