Thông tin đặt hàng

QUY TRÌNH THIẾT KẾ LOGO VÀ VĂN PHÒNG PHẨM

CI Studio sẽ bắt đầu thiết kế sau khi nhận được thanh toán đợt 1 và sau khi Khách hàng hoàn thành Bản thông tin yêu cầu (Creative brief). Quy trình thiết kế logo sẽ được hiện qua 5 bước sau:

Bước 1: Thấu hiểu đối tượng truyền thông

Dựa trên Bản thông tin yêu cầu và quá trình trao đổi với Doanh nghiệp giúp CI Studio thấu hiểu đối tượng truyền thông, hoàn cảnh truyền thông, tâm lý đối tượng truyền thông và thế mạnh cũng như triết lý kinh doanh của Doanh nghiệp. Thông quá đó nhóm sáng tạo có thể xác định được định hướng về phong cách thiết kế, màu sắc, biểu tượng... phù hợp. 

Bước 2: Phát triển ý tưởng

Dựa vào thông tin thu thập được ở bước 1, nhóm sáng tạo sẽ đưa ra các ý tưởng thiết kế logo.

Bước 3: Trình bày ý tưởng

- Lần 1: CI Studio sẽ trình bày 5 ý tưởng thiết kế logo theo định hướng của Bản yêu cầu (creative brief). Những ý tưởng này sẽ được trình bày bằng powerpoint tại văn phòng CI Studio. Mục đích của buổi trình bày để Khách hàng chọn được 1 định hướng thiết kế logo phù hợp nhất.

- Lần 2: CI Studio sẽ hiệu chỉnh logo theo phương án đã được Khách hàng chọn ở lần 1. Phương án hiệu chỉnh sẽ đươc gửi email đến Khách hàng. Khách hàng sẽ chọn duyệt hoặc chọn 1 phương án để tiếp tục hiệu chỉnh lần 2.

- Lần 3: CI Studio sẽ hiệu chỉnh logo theo phản hồi của khách hàng từ lần 2 và trình bày định hướng mỹ thuật khai triển văn phòng phẩm (namecard, giấy tiêu đề, bao thư), leaflet và powerpoint template. Mục tiêu của lần 3 để Khách hàng sẽ duyệt logo cuối cùng và chọn định hướng mỹ thuật để khai triển các hạng mục trong hệ thống nhận diện nêu trên. 

- Lần 4: Ci Studio sẽ hiệu chỉnh về các thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu nêu trên và gửi bằng email với mục tiêu để Khách hàng duyệt thiết kế cuối cùng.

Bước 4: Hoàn chỉnh thiết kế

Thiết kế đã hoàn chỉnh và không thay đổi trong giai đoạn cuối này. CI Studio sẽ thiết kế các file dùng để in ấn và hoàn thành bộ chuẩn logo.

Bước 5: Bàn giao thiết kế:

CI Studio sẽ bàn giao file thiết kế cuối cùng cho Khách hàng trong 1 CD Rom bao gồm các file AI, Pdf và một Bản in màu Bộ chuẩn logo.

Nhận diện TH 60,000,000
  • 3 ý tưởng logo
  • 2 lần chỉnh sửa
  • Namecard, giấy tiêu đề, bao thư
  • Leaflet: A4, Powerpoint Template
  • Bộ quy chuẩn logo
  • Thời gian thực hiện: 30 ngày

60,000,000

0

60,000,000

Ghi chú:

 - Chi phí trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

- Báo giá trên không bao gồm chi phí đăng ký sở hữu trí tuệ cho mẫu thiết kế được chọn.

- Phí mua hình/ chụp hình (nếu có) không bao gồm trong báo giá trên và sẽ được tính riêng tùy theo thời giá và thời gian thực hiện. 

- Nếu Khách hàng yêu cầu chỉnh sửa với số lần nhiều hơn quy định của gói dịch vụ thì sẽ phải trả thêm phụ phí cho mỗi lần chỉnh sửa thêm là 2 triệu đồng. 

- Các yêu cấu in thêm mẫu thiết kế, copy thêm đĩa ngoài số lượng nêu trên sẽ được tính phí riêng theo số lượng thực tế yêu cầu.