Các thiết kế bao bì đầy sáng tạo

http://www.dna.com.vn/wp-content/uploads/2017/07/060610kleenex-tissue.jpg

Sáng tạo thể hiện trong rất nhiều loại hình khác nhau và bao bì là một cơ hội để doanh nghiệp thể hiện sự sáng tạo của mình với kỳ vọng là sẽ bán được nhiều sản phẩm hơn. Thiết kế bao bì tạo ra được một sự khác biệt lớn khi trưng bày các sản phẩm trên kệ, bao bì đẹp mắt hấp dẫn sẽ dễ dàng được chọn hơn so với các sản phẩm cạnh tranh.

 


Hãy xem qua các thiết kế bao bì rất sáng tạo sau. Liệu chúng có quá cách xa sản phẩm thực tế cần bán không? Liệu nó có hấp dẫn đủ để bạn sẳn lòng bỏ hầu bao ra không? Bạn hãy xem và tự cảm nhận.

DNA Branding – www.dna.com.vn (theo logobog)

 

 

Taffy Creative Packaging

Triangle Carton Packaging Design

McDonalds Creative Packaging

Apple Holder Creative Packaging

Creative Packaging

Soccer Coke Container

H2O Creative Water Packaging

Flav H2O packaging

Juice Box Creative Packaging

Cloth Bag Packaging

Kleenex Tissue Box Packaging

Blue Lobster Shoe Packaging

Creative Shoe Box Packaging

Six Feet Under DVD Packaging

The Simpsons Movie Donut Packaging

Creative Packaging Design

Diesel Creative Packaging

Creative Packaging

Oil Can Creative Packaging

Motorola Oscars Creative Packaging