Một số mẫu nhận diện thương hiệu tuyệt đẹp và sáng tạo

http://www.dna.com.vn/wp-content/uploads/2017/07/100614-nhan-dien-thuong-hieu.jpg

Một logo không phải là thương hiệu hay là nhận diện của bạn. Thiết kế logo, thiết kế nhận diện, và xây dựng thương hiệu đều có các chức năng riêng mà tổng hợp lại, chúng tạo ra một hình ảnh về một doanh nghiệp hay một sản phẩm.


Có nhiều ý kiến tranh luận trên các trang web gần đây về chủ đề này, về việc logo không phải là thương hiệu. Dù điều này có thể là đúng, tôi chưa từng thấy ai phân biệt rõ sự khác nhau giữa 'thương hiệu', 'nhận diện', và 'logo'. Tôi muốn bổ sung điều này. Thương hiệu là gì? - là một hình ành cảm xúc về một doanh nghiệp nói chung. Logo là gì? - một logo định nghĩa một doanh nghiệp theo hình thức đơn giản nhất thông qua việc sử dụng một ký hiệu hay một biểu tương. 

THE BEAN 

 

 GLAGRO 

 

RCK 

 

HILARY 

 

HAAX 

 

EM CARTAZ 

 

DESK IDEA 

 

BAZI 

 

AGROVIDA 

 

DNA Branding - www.dna.com.vn

Tham khảo Webneel

Bài viết khác