Cảm hứng từ các nhận diện thương hiệu tuyệt đẹp

http://www.dna.com.vn/wp-content/uploads/2017/07/140614-nhan-dien-thuong-hieu-dep.jpg

Hệ thống nhận diện thương hiệu (CIP) của một công ty là tất cả những gì mà mọi người có thể nhìn thấy được về một thương hiệu nào đó trong cuộc sống hàng ngày của mọi người một cách có hệ thống. 


Để ra được một bộ CIP hoàn chỉnh, doanh nghiệp có thể dựa vào những điều đơn giản nhất như đối tựng khách hàng, đặc điểm sản phẩm, mục tiêu phát triển cho đến những điều phức tạp hơn như sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của công ty. Từ đó, doanh nghiệp có thể đưa ra những yêu cầu cụ thể, rõ ràng nhằm đảm bảo rằng những công ty thiết kế có thể hiểu được hoàn toàn ý đồ của công ty trong việc biểu đạt thương hiệu vô hình thông qua sự hữu hình của bộ hệ thống nhận diện thương hiệu. 

Bộ CIP này với ba yếu tố cốt lõi là hình tượng, màu sắc và font chữ sẽ phối hợp với nhau tạo lên được cách xuất hiện hoàn hảo cho thương hiệu của bạn. Nếu những phân tích ban đầu, công ty càng có sự chú ý, đầu tư bao nhiều thì bộ CIP là ra càng chính xác bấy nhiêu, tránh những thay đổi hoặc bổ sung không cần thiết sau này, dễ gây ra phiền toái trong việc ứng dụng hay nhận biết lại thương hiệu của công ty.

Dưới đây là một số hệ thống nhận diện tuyệt vời để các bạn tham khảo:

 

DNA Branding - www.dna.com.vn