Chọn màu đúng cho lĩnh vực kinh doanh của bạn [Infographic]

http://www.dna.com.vn/wp-content/uploads/2017/07/230712-mau-sac-trong-thuong-hieu.jpg

Các nghiên cứu chỉ ra rằng màu sắc sản phẩm ảnh hưởng từ 60-80% quyết định mua hàng, điều này cũng có nghĩa là màu sắc có thể tạo nên hoặc phá hỏng một sản phẩm. Chọn lựa màu sắc thì chả tốn kém gì, tuy nhiên nếu chọn sai thì doanh nghiệp bạn sẽ phải chịu tổn thất về lâu dài.


Các nghiên cứu về tâm lý và màu sắc đã chỉ ra sự ảnh hưởng của từng màu sắc với tâm trí của con người. Màu sắc có thể ảnh hưởng đến hành vì của khách hàng. Trong việc thiết kế thương hiệu, việc chọn lựa màu sắc phù hợp có thể giúp cho doanh nghiệp chiếm được cảm tình của đối tượng khách hàng mục tiêu.

Dưới đây là tầm quan trọng và ý nghĩa tâm lý của màu sắc cũng như sự ứng dụng của màu sắc trong các lĩnh vực kinh doanh. các bạn hãy tham khảo phần phân tích chi tiết qua hình thức thể hiện infographic sau:

 

DNA Branding – www.dna.com.vn

Tham khảo nguồn internet