25 logo thiết kế theo chữ viết tay ấn tượng

http://www.dna.com.vn/wp-content/uploads/2017/07/250511-handwriting-logo.jpg

Chữ viết tay vốn được xem là tấm gương phản chiếu tính cách của con người. Người ta còn cho rằng chữ viết của một người cũng thay đổi theo trạng thái tâm lý. Trong thiết kế, chữ viết tay là nguồn cảm hứng bất tận cho logo, đặc biệt là ngày nay.


Nhiều công ty lớn như Ford đã chọn thiết kế logo theo kiểu chữ viết tay, vừa đơn giản lại dễ hiểu. Logo kiểu này có thể được dùng riêng hoặc kết hợp với hình ảnh. Khi kết hợp, phần chữ viết tay sẽ giúp nhấn mạnh ý nghĩa của hình ảnh hoặc ngược lại. Bạn có thể tham khảo những logo dưới đây.

DNA Branding – www.dna.com.vn

Tham khảo từ Smashingshare