24 logo ẩn các thông điệp sáng tạo

http://www.dna.com.vn/wp-content/uploads/2017/07/230611-hidden-logo.jpg

Logo ẩn chứa các thông điệp được biết đến qua các hình ảnh thiết  kế logo của các thương hiệu hàng đầu thế giới như FedEx, Baskin Robbins và Carrefour. Với sự sáng tạo trong việc sử dụng các thủ thuật thiết kế của không gian logo đã tạo nhiều cảm hứng cho các nhà thiết kế.

 


Dưới đây là mt b sưa tp gm 24 logo n cha thông đip sáng to đ các bn tham kho:

DNA Branding – www.dna.com.vn

Tham kho Logo Blog