Các logo nổi tiếng được thiết kế lại bằng màu đỏ - màu của Valentine

http://www.dna.com.vn/wp-content/uploads/2017/07/120211-logo-valentine.png

Tái định vị thương hiệu không đồng nghĩa với việc thay đổi logo. Đây là một quá trình thay đổi hình ảnh công ty một cách toàn diện, bắt đầu từ giá trị cốt lõi, văn hóa doanh nghiệp cho đến cảm nhận và thái độ của người tiêu dùng. 


Mc dù, thiết kế li logo là bước đu tiên mt công ty thường s dng đ tái đnh v li thương hiu, tuy nhiên đ thành công thì hàng lot hot đng tiếp th và qung bá thương hiu khác cn được trin khai. Tt c nhm đến truyn ti được triết lý mi ca thương hiu đến vi khách hàng.

Dưới đây làm mt s thương hiu ni tiếng được tái đnh v li trong nhng năm gn đây. Nhân ngày Valentine, chúng tôi chn ra 6 logo ch được thiết kế 1 màu đ (màu ca Valentine), bao gm các thương hiu sau: Airtel, Argos, CNN, Skittles, Turkish Airline and Virgin Atlantic. Các bn th tham kho và đánh giá xem liu nhng logo mi này có tt hơn phiên bn trước đây không nhé.

 

Airtel Logo Redesign

  

 

Argos Logo Redesign

 

 

Virgin Atlantic Logo Redesign

 

 

CNN Logo Redesign

 

 

Skittles Logo Redesign

 

Turkish Airlines Logo Redesign

 

DNA Branding – www.dna.com.vn

Tham khảo Nora Reed – Logo Blog